Кланица Месони

Кланица Месони


През 2016г. построихме най-голямата кланица в Североизточна България, изградена по Европейски проект с линия за клане на свине, едър и дребен рогат добитък.
Получихме сертификация по IFS Food (Висок стандарт за одит на качеството и безопасността на хранителни продукти), което ни прави конкурентно способни както на Българския, така и на чуждестранния пазар.
Чрез изследването на месото в собствена лаборатория гарантираме качеството му.

Клане на прасета


Клане на телета


Клане на агнета