НАШАТА ИСТОРИЯ

Бранда „Месони" е холдинг от собствени фирми тясно специализирани в сферата на земеделие, фуражопроизводство, свиневъдство, клане и месопреработка. Това я прави една от малкото фирми в България с изцяло затворен цикъл на производство.

2003г. 

 • Първата фирма в Холдинга е основана през 2003г. от Николай и Ивайло Йорданови.
 • Стартират с една свинеферма в с.Ветрен (Силистренски регион) с 500 свине майки от холандската порода Topigs Norsvin.
 • Разрастването започва с арендоване и закупуване на собствена земя за отглеждане на зърно за фуражопроизводство, което да покрива нуждите на фермата и изхранването на животните.
 • Увеличават се декарите на обработваната от нас земя и към 25 000 дка.

2009г.

 • През 2009 фирмата изгражда ново силозно стопанство с капацитет от 7 хиляди тона.
 • Започва строежа и на нов, по-голям и свръх модерен свинекомплекс за 1500 свине майки в с.Попина(Силистренски регион), в който животните се отглеждат по последни европейски технологии. 
 • В иновативния свинекомплекс за пръв път в България се прилагат технологии като индивидуално хранене на свинете майки с вграден чип в ухото, автоматично теглене на прасетата, угояване и селектирането им за хранене с различен фураж и други.

2011г.

 • Дружеството закупува предприятие за месопреработка и малка кланица, за да затвори цикъла си на производство.
 • За по-малко от година предприятието увеличава двойно капацитета и разширява пазарите си. Марката става разпознаваема и търсена не само в град Силистра и региона, а в цяла Североизточна България и регион София. Продуктите , които фирмата предлага са пълна гама от месо, колбаси и деликатеси.
 • Голямото търсене на нашите продукти налага и откриването на множество фирмени магазини в гр. Силистра.

2014г. 

 • Със закупуването на база за отглеждане на животни в с.Поляна (Силистренски регион) дружеството разширява продуктовата си гама и започва да предлага на своите клиенти свежо телешко и говеждо месо.
 • В собствено телеугоително отглеждаме 500 телета от най-добрите месодайни породи.

2015г. 

 • Последва разширение на силозното стопанство с допълнителен капацитет от още 8,5 хиляди тона.

2016г.

 • Холдингът построява най-голямата кланица в Североизточна България в с.Ситово, по Европейски проект с линия за клане на свине, едър и дребен рогат добитък със сертификация по IFS ( Висок стандарт за одит на качеството и безопасност на хранителните продукти).

2017г.

 • Открихме нов модерен месарски магазин със собствена транжорна в град Силистра в близост до нашата месопреработвателна фабрика.Там нашите клиенти могат да наблюдават процеса на транжиране на свежото месо, което предлагаме. В него може да закупите всички продукти от нашата богата гама . Адрес: Фирмен м-н Месони гр. Силистра, ул. Седми септември №6
 • За улеснение на нашите клиенти открихме още един месарски магазин и заведение за бързо храненес удобна локация, намиращи се в центъра на града на градския пазар. Там клиентите могат да си закупят свежо месо, което да приготвим на място за тяхно улеснение.Адрес: гр. Силистра, Централен градски пазар, ул. Шар планина №2

2018г.

През 2018г. поради подобряване на логистиката и дистрибуцията в страната и увеличаване на търсенето на продуктите Месони направихме следните промени:

 •    – Разширение на кланицата с голяма транжорна за транжиране на 400 половинки на ден.
 • – Разширяване на месопреработвателното предприятие и закупуване на нови машини за месопреработка с капацитет 12 тона на ден.

 

2019г.

- През 2019г. месопреработвателно предприятие МЕСОНИ получи сертификация по IFS good ( висок стандарт за одит на  качество и безопасност на хранителните продукти)

 

 

През годините на усърдна работа затвърдихме , че :

„Да определиш целта си е в началото на всяка победа".

У. Клемент Стоун

Ние продължаваме да пишем своята фирмена история , да си поставяме нови цели и да работим усърдно за постигането им.

Влагаме цялата енергия в това, което правим, защото произвеждаме продуктите от бранда Месони с много любов!