ФУРАЖОПРОИЗВОДСТВО

Отглеждаме 25 000 декара собствена и арендована земя в най-плодородните землища на България - Добруджанските полета.

 

Засяти с първокласни семена и качествено обгрижвани от нашите аграрни специалисти 

земите ни се отблагодаряват с високо качество на ожънатата продукция.

Складираме я в добре вентилирани силози, с което осигуряваме доброто съхранение на фуражните суровини.

 

Произведения собствен фураж преработваме в смески и използваме за балансираното хранене на животните, които отглеждаме в собствени ферми в селата Ветрен и Попина.

 

Силата, енергията и магията на нашите земи 

допринасят за специфичните вкусови качества на произведената в Добруджа продукция. Именно те дават отражение над неповторимият вкус на месото, което добиваме от нашите животни.