ЖИВОТНОВЪДСТВО

Свинекомплекси
Свинекомплексите в с.Ветрен и с.Попина са разширени и модернизирани и към момента в тях се отглеждат 3500 майки от специално избрана хибридна селекция с месо предназначено за прясна консумация и хибридна селекция предназначена за колбасо-производство.
Разполагаме с 500 телета от най-добрите месодайни породи, които отглеждаме в собствено телеугоително.